Kalite Kontrol

Kalite Kontrol

 

Tahribatsız Testler

Üretilen malzemenin kalitesi artırmak amacı ile, gözle görülen ve görülemeyen hataları malzemenin bütününe zarar vermeden tesbit etme yöntemidir. Firmamız bünyesinde hammaddenin kabulünden , üretim aşamasına oradan paketlenip sevk edilmesine kadar gecen aşamalarda çeşitli tahribatsız testler yapılmaktadır. Bunların en başta gelenleri ;

1-) Gözle Muayene

Hammmade, yarımamül veya ürünün yüzeyindeki süreksizlikleri , yapısal bozuklukları , yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı kullanarak muayene edilmesidir.

2-) Manyetik parçacık ile muayene

Muayeneye tabi tutulan ürüne önce manyetik alan uygulanır, bu sayede parçanın yüzeyinde ve yüzeye yakın kısımlarında oluşan çatlak ve delikler de mıknatıslanma özelliği oluşur, Bu sayede parça üzerine dökülen ferromanyetik tozlar, hatanın bulunduğu çatlak ve deliklere yapışarak , mevcut süreksizliğin yerini tespit etmemizi sağlar.

Mekanik Testler

Tahribatlı muayene; malzemelerin çekme, basma, eğilme vb. kalıcı şekil değişikliklerine karşı göstereceği direnci ve dayanımı belirlemek için uygulanan muayene yöntemleridir..Bizlerin tahribatlı test yapmasındaki amaç Üretim esnasında ve üretim sonrasında yapılan tahribatlı testlerle, ürünlerin müşteri talebine ve uluslararası standartlara uygunluğu test edilir.

1-) Çekme Testi

Sıcak haddelenmiş yapısal çelikliğin kopana dek tek eksende çekme kuvvetlerine maruz bırakılarak, o çelik ile alakalı ; akma mukavemeti, çekme kuvveti ve uzama yüzdesini belirlememizi sağlayan ve bu kriterlere göre malzemenin kalitesini belirlememize yarayan testtir.

 
2-) Bükme Testi

Boru 90° bükülür ve kaynağında herhangi bir açılma, malzemede çatlama veya kırılma olup olmadığı kontrol edilmektedir.

3-) Genişletme Testi

Alınan örneklerin ağızları belirli açılardaki koniler aracılığıyla genişletilerek, kaynakta veya malzemede açılma olup olmadığı kontrol edilmektedir.

4-) Yassıltma Testi

Borulardan alınan örnekler, borunun kaynak bölgesi yana ve üste gelecek şekilde maksimum düzeyde yassıltılmakta ve kaynakta bir açılma ya da malzemede bir çatlama olup olmadığı kontrol edilmektedir.