İş Güvenliği Politikamız

İş Güvenliği Politikamız

ANADOLUNUN İNCİSİ KAPADOKYA BÖLGESİNDE, ÇELİK BORU VE PROFİL ÜRETİMİ YAPMAK AMACI İLE

NEVŞEHİRDE KURULUMUŞTUR.

Nevsaç yönetimi yürüttüğü tüm faaliyetlerde, iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinde ortaya çıkabilecek olası etkilerini

dikkate alarak, çalışanlarını aile üyesi olarak kabul eden ve tüm paydaşlarını koruyacak yönde bir iş güvenliği sistemi

oluşturmayı hedeflemektedir. Nevşehir’de İş sağlığı ve güvenliği kültürünü en üst düzeye çıkarmayı ve örnek olmayı

hedeflemektedir.

Nevsaç yönetimi ve çalışanları; Ülkemizde başlayan İş Sağlığı ve güvenliği kültürünü destekleyen ve fabrika

bünyesindeki çalışanlarını, ekipmanı, cihaz ve tedarikçileri kapsayan ve onlar için daha güvenli ve daha sağlıklı

çalışma ortamını yaratmaya çalışır.

Nevsaç yasal sorumluluk kapsamında henüz fabrikaya girmeden tüm çalışanlarına güncel mevzuata uygun olarak;

  • İşe uygunluğunu gösterir sağlık raporlarını,
  • Üretim ve proseslerdeki temel ve özel iş güvenliği eğitimlerini,
  • Fabrikamızın süreçlerini içeren oryantasyon eğitimlerini,

İşe başlamadan önce tamamlayarak işe uygun kişisel koruyucu ekipmanını nasıl ve ne şekilde kullanacağını

anlatarak teslim ederek iş güvenliği seviyesini en üst düzeye çıkarır.

Bu Amaçla;

  • İş Sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal mevzuatı yerine getirmeyi,
  • Risk değerlendirmesi ve ön tehlike analizlerini çoğaltmayı ve her düzeyde katılımın sağlanmasını,
  • Çalışanlarımızın tamamında iş güvenliği ilkesini benimsetmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı

hedeflemektedir.

Eğitimler Nevsaç’ ta bir alışkanlıktır.

Üretimde kullandığı bütün hammadde, boya ve diğer yardımcılar doğa ve insan dostudur.

İş Kazası ve meslek hastalığı oluşumuna pozitif etkisi olan her türlü “Güvensiz Durum ve Güvensiz Davranışlara

engel olabilecek,

Unutulmaya ve ihmallerin önüne geçecek,

Devamlılığı ve sürekliliği sağlayacak,

İnsan inisiyatifini ortadan kaldıracak,

Kendi dinamiklerine uygun “İş Güvenliği Yönetim Sistemini” oluşturmayı amaçlayan yönetim ilkesiyle hareket eder.

Nevsaç Ailesi olarak politikamız;

Güven veren, sağlıklı, sürdürebilir, kaliteli ve zamanında üreten güçlü firma yapısı ile sürekli örnek olmaktır.