Çevre Politikamız

Çevre Politikamız


Toplam Kalite Yönetimi bakışını Çevre Yönetim Sisteminde de sergileyen ve Boru-Profil sektöründe ülkemizin önde gelen (ülkemizde öncülük eden) firmalarından biri olan NEV-SAÇ METAL SAN. İNŞ. NAK VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak,

  • Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde; doğadaki canlılara ve çevreye zarar vermeyen hammadde ve ürünler kullanarak çevresel kirlenmenin önüne geçilmesini,
  •  Çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran ürün, çözüm ve faaliyetlerimizi planlamak üzere çevresel riskleri belirleyerek önlemler geliştirmeyi ve tehlikeleri tamamen ortadan kaldıracak yöntemleri uygulamayı,
  •  Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin dünya üzerinde oluşturduğu tahribatı önlemek amacıyla su, enerji, hammadde ve tüm doğal kaynakları ölçülü kullanmayı ve faaliyetlerimizi enerji verimliliği esasına uygun yürütmeyi,
  •  Atık oluşumunu en az seviyede tutmayı ve Atık Yönetimi hiyerarşisine uygun “tam kontrollü” bir Atık Yönetimini sağlamayı,
  • Çalışma ve ortam şartlarını çevresel açıdan sürekli iyileştirerek çalışanlarımızın sağlığını tehdit edecek çevresel unsurları ortadan kaldırmayı,
  • Satın almalarımızı gerçekleştirirken tedarikçilerimizin çevresel politikalarını göz önünde bulundurarak, geri kazanılmış veya geri kazanılabilir ürün kullanmalarını teşvik etmeyi,
  •  Çevresel boyuttaki tüm önleyici ve iyileştirici çalışmalarımızı dokümante ederek paydaşlarımız ve toplumumuzla paylaşmayı,
  •  Çevresel faaliyetleri teşvik eden yönetim anlayışımızla, resmi ve özel kuruluşların etkinliklerine iştirak ederek, Çevre Yönetim Sistemimizi geliştirecek yenilikleri sürekli takip etmeyi,
  • Çevre Politikamızın temel unsurları kabul edip; yasal mevzuatlara uygun olarak, çevresel hedeflere ulaşmak için tüm mali, idari ve teknik donanım kaynaklarının tedarik edilerek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt ederiz.

 (1) Tüm bu çalışmaların kontrol ve takip edilmesi amacıyla çevresel anlamda İç Denetimlerimizin düzenli olarak yapılmasını ve raporlanmasını sağlayan Çevre Danışmanımız Zorlu Mühendislik ile çalışmaktayız.  Zorlu Mühendislik hizmet vermektedir.

 (2)  Çevre Danışmanımız Zorlu Mühendislik, tüm bu çalışmaların kontrol ve takip edilmesi amacıyla çevresel anlamda İç Denetimlerimizin düzenli olarak yapılmasını ve raporlanmasını sağlamaktadır.